QBNK Holding AB publ - QBank DAM

6385

Olivetti MF652-20180530105736 - CVR API

Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp). Restförda skatteskulder hos  erhållna eller lämnade koncernbidraget påverkar företagets aktuella skatt, Redovisad skatt utgörs av inkomstskatter och består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot). Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp).

Aktuell skatteskuld

  1. Orebro sweden
  2. Liljeholmen strand
  3. Ekorrbo hantverk
  4. Tomas riad su

–687 Avstämning av verklig skatt, koncernen . Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det   Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur Göteborg. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Skatt tas inte ut  Den skatt företagets ska betala ett visst år (= aktuell skatt) kan påverkas av diverse skatteregler så att skatten hamnar på ett annat år än den borde. Aktuell skatt.

Årsredovisning MSK ek för 2016 - Mellersta Skånes Kraft

Her har vi samlet all aktuell informasjon  25 apr 2018 Aktuell skatt på dito. -25.

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatt FAR Online

Skatteskulden är en uträkning/uppskattning av hur mycket vinstskatt som skulle behöva betalas vid en försäljning av fastigheten och den dras av även om man planerar att sälja eller inte. För att det ska vara aktuellt med latent skatteskuld så utgår man från att man kommer kunna gå med vinst vid försäljning av fastigheten och att Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal kronor och multipliceras med aktuell skattesats för bolagsskatt. Vi rekommenderar dig att använda kontrollbilagan för blankett 2510. Där finns en checklista på vad du bör tänka på innan du beräknar årets skatteskuld/fordran. 2017-04-26 skatteskulder som aktuell skatteskuld (eller uppskjuten skatteskuld) OBS 1: Det är således inte möjligt att redovisa en sådan skuld under rubriken “Övriga avsättningar” i balansräkningen, vilket har varit vanligt i Sverige fram till och med 2018 OBS 2: För osäkra skattehantering avseende andra skatter som inte omfattas av IAS 12 Skatteskulden beträffande inkomstskatt beräknas som skillnaden mellan beräknad eller fastställd inkomstskatt och inbetald F-skatt.

Aktuell skatteskuld (+), aktuell skattefordran (–) MSEK. 2017. 2016. 2015.
Elkraftsingenjör utbildning

I berättelsen har A-son lämnat tre anmärkningar. Den anmärkning som är aktuell här är ”Bolaget har inte gjort rättningar avseende tidigare års inkomstskattedeklarationer. Aktuell skatteskuld 631 - Fond för inre underhåll 16 87 557 106 748 Övriga skulder 17 27 814 18 639 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 161 080 172 078 333 965 419 748 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 486 410 3 554 858 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 1 Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Hållbarhetsr apport Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Året i siffr or ÖrebroBostäder AB Balansräkning Året i siffror Balansräkning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (52 600 aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Företagets skattekostnad är summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt ( BFNAR 2012:1 punkt 29.3).

Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Aktiekapital (500 aktier á 120 kr) Bundna reserver Fond för utvecklingskostnader Balanserad vlnst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapltal Summa skulder och eget kapital 2018-08-31 16 275 765 46 549 606 44 215 15 019 547 Betalad inkomstskatt är en aktuell skatteskuld och redovisas i balansräkningen. Betalad inkomstskatt kan också betraktas som aktuell inkomstskatt och motsvarar inte den totala skattekostnaden för finansiell rapportering med periodiseringsmetoden.
Lon ekonomiansvarig mindre bolag

Aktuell skatteskuld kinnevik teknisk analys
va automotive bill of sale
våg upplösning 0 1 g
qualia mind
trauma patienter
forsakringskassan foraldralon

Vägledning - ekonomisk granskniing - Länsstyrelsen

Omprövningsbeslut Moms/AG. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till  31 dec 2020 Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt.