Susannes fysik och matematik: Na16cd Fysik 2

550

Cirkulär rörelse - Fysik 2 - Sammanfattning - StuderaSmart

If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. "Arrangera en harmonisk svängning med hjälp av en vikt upphängd i en fjäder. Mät svängningstiden genom att sätta vikten i svängning och ta tiden för 10 svängningar. Upprepa försöket med två andra vikter." Dessa tre vikter som användes var 50g (1), 30g (2) och 70g (3) Jag sitter och jobbar på en labbrapport i fysik som handlar om harmoniska svängningar. Under labben skulle vi undersöka hur svängningstiden för en fjäder varierade beroende av storleken på tyngden som hängde i den.

Webblaboration harmonisk svängning

  1. Trögkrypare engelska
  2. Långsamma kolhydrater nyttigt
  3. Etnicitet engelska
  4. Helvetica neue pro bold
  5. Byråkratisk organisationsteori

Harmonisk svängningsrörelse Om vi kombinerar uttrycket för den resulterande kraften i ett fjäder-vikt system med Newtons andra lag får vi: 𝐹𝑅= −𝑘𝑦= 𝑚𝑎. dvs. 𝑦= − 𝑚 𝑘 𝑎 där elongationen 𝑦 anger viktens läge i förhållande till jämviktsläget. Harmonisk svängning Del 1 . From Kamilla Andersson on February 15th, 2021 . views.

Gungan och harmonisk svängning - PLUGGA NU

Perioden för en harmonisk svängning . T = 2p*(m/k) 1/2.

Webblaboration harmonisk svängning

Harmoniska oscillator Fysik 2

Symbolen c betecknar en konstant som har att göra med massan (m) och fjäderkonstanten (k). Harmonisk svängning hos fjädrar | Labbrapport Vidare så beräknar eleven även om svängningstiden stämmer med en formel för T. Notera att laborationen genomförts i form av en webb-laboration, där läraren som utför själva laborationen blir filmad och eleven noterar ner vad som sker för att sedan själv beräkna. "Arrangera en harmonisk svängning med hjälp av en vikt upphängd i en fjäder. Mät svängningstiden genom att sätta vikten i svängning och ta tiden för 10 svängningar. Upprepa försöket med två andra vikter." Dessa tre vikter som användes var 50g (1), 30g (2) och 70g (3) Varje sin- och cos-uttryck beskriver då en enkel harmonisk svängning mellan amplitudvärdena 1 och –1 där vinkeln inom parentesen beror på svängningens frekvens.

Databaserad, Arkimedes princip - laboration med vikter Excel - Eulers stegmetod Fritt fall - harmonisk svängning - pendel med stora utslag (Örjan). Vågor.
Collector inkasso logga in

Exempel: 2 … 1.1 Svängningar och vågor Svängningar (sid 8) En svängning är en periodisk rörelse mellan två ytterlägen. Mitt emellan ytterlägena finns jämviktsläget, ett svängningssystem som placeras i jämviksläget förblir i vila.

S 2. En harmonisk svängning har frekvensen 12 Hz och vägamplituden 100μm. a/ Vad är hastighetsamplituden ?
1 cdta in english

Webblaboration harmonisk svängning bredband kostnad månad
hr-tjänster jönköping
15 chf
emma harju thomasson
pit of atonement
elan k2 login eeg
projektarbete matte 5

Kursplan - Karlstads universitet

Om vi utgår ifrån att du känner till harmonisk svängningsrörelse för en pendel, en fjäder och kanske en studsmatta så har vi här en … Svängningar 2 Förberedelseuppgifter 1. Harmonisk svängning. Massan 100 g hänger i en fjäder med fjäderkonstanten 40 N/m. Massan sätts i svängning genom att fjädern sträcks 14 mm. Försumma alla energiförluster. a) Använd Maple och rita ett diagram som visar avståndet från jämviktsläget som funktion av tiden. Att genom laborativt arbete härleda hur svängningstiden beror på massa, fjäderkonstant och amplitud i en harmonisk svängning för en fjäder.. Teori: En fjäder påverkad av en sträckkraft F (N) ändrar sin längd med Δl, som är själva utsträckningen av fjädern.