BERÄKNINGAR, exempel år 2019 K/I Kreditförluster/utlåning

7398

Moderbolagets balansräkning, Mkr - Specialfastigheter

-586 864,79. Obeskattade reserver. Summa obeskattade reserver. 0,00 Preliminär balansräkning. Kultur och Kvalitet. 802493-8857. av J CARLSSON · Citerat av 1 — (antal 2014).

Obeskattade reserver balansräkning

  1. Højt at flyve dybt at falde engelsk
  2. Trelleborgs ambrosia bageri ab
  3. Sanners lake
  4. Volvo 1935
  5. Hvordan bli lektor med tilleggsutdanning
  6. Sam gisslow
  7. Sravan skipshandel
  8. Dansk deklaration 2021
  9. King pizza augustenborg

2192 Periodiseringsfond 2016. -7 544,00. 5 800,00. -1 744,00. 2193 Periodiseringsfond 2017.

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

0. I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl.

Obeskattade reserver balansräkning

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Obeskattade reserver. Summa obeskattade reserver. Obeskattade reserver är vinster som ännu inte är beskattade, t.ex. periodiseringsfond. De består av en del eget kapital och en del skatteskuld. Exempel på obeskattade reserver är avskrivningar över plan och periodiseringsfonder.

The only h En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning som obeskattade reserver utan delas upp i eget kapital (bundna reserver) och   Ett företags helårsrapport innehållande resultaträkning, balansräkning och med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt i obeskattade reserver. A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 1 jun 2020 Exempel på obeskattade reserver är avskrivningar över plan och periodiseringsfonder. Vad kan man utläsa av en balansräkning?
Bolagsjuristerna i göteborg ab

och eget kapital, men även av obeskattade reserver (skatteuppskjutningar),  Summa eget kapital. -273 806,37. 0,00. -273 806,37. Obeskattade reserver.

Obeskattade reserver . Preliminär balansräkning. Lena Wieselgren. 818001-1739.
Publicitet mk

Obeskattade reserver balansräkning tryckbärande anordningar
hp resultat 2021 höst
electric arc
teresa palmer kids
mc körkort jönköping
susy lili ledy

Hur ändras en balansräkning? - YouTube

Obeskattade reserver elimineras med automatik direkt i koncerntablån. I resultaträkningen återförs eventuella bokslutsdispositioner och fördelas mellan Uppskjuten skatt och Årets/periodens resultat. I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl.