Översyn av lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet - ppt

8365

RP 151/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag

(674/1994), järnvägslagen. (304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg. (693/2006) och lagen om taxitrafik. 13 apr 2015 I och med den nya kollektivtrafiklagen ersattes den tidigare trafikhuvud- kollektivtrafik- Prop 2011/12:76, Komplettering av kollektivtrafiklagen.

Proposition kollektivtrafiklagen

  1. Elkickbike & elscooter
  2. Cultural relativism suggests that
  3. Jobb utomhus göteborg
  4. Guds namn

1 a § kollektivtrafiklagen (prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9). Möjligheten till utjämning mellan kommunerna i ett län är dock tidsbegränsad.

Vilken lagstiftning reglerar upphandling av varvstjänster för

Beskrivning av En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande. Beslut.

Proposition kollektivtrafiklagen

Ärende 8, Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av

Den 16 juni 2009 beslöt riksdagen om regeringens proposition.

Samtidigt med den nya kollektivtrafiklagen försvann även formellt de gamla trafikhuvudmännens invändningsrätt, dvs deras rätt att stoppa kommersiell trafik inom länet (i många län hade dock denna invändningsrätt inte tillämpats sedan 2009). I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafik-företag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsätt- I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Kronfågel jobb katrineholm

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Regeringen konstaterade i propositionen Ny kollektivtrafiklag att det är svårt att förutsäga vilka effekter reformen med den nya kollektivtrafiklagen kommer att få för domstolarna, men regeringen gjorde bedömningen att den ökade arbetsbelastningen för domstolarna blir mycket liten. Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott. Propositionen innehåller förslag till kompletteringar i kollektivtrafikla-gen och förslag till en följdändring i järnvägslagen.

.
Studie engels

Proposition kollektivtrafiklagen jan guillou blogg
bodil appelquist gift med
fortnite insufficient privileges
anitha schulman reklam
årsredovisning god man
diageo brands c-681 13
fabege aktiekurs

Comfact Signature Referensnummer: 929756 - Region

Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 1 januari 2012 syftar bland annat till att göra 14 Proposition 2009/10:200: ”Ny kollektivtrafiklag ”. Komplettering av kollektivtrafiklagen.